Opis trasy rajdu wraz z planami dni.

Dział dotyczący organizowanego rajdu rowerowego w 2010r.

Opis trasy rajdu wraz z planami dni.

Postprzez Mirek » 10 cze 2010, o 10:38

Opis planowanych tras rajdu „Z Biblią w plecaku”
z podziałem na poszczególne dni trwania rajdu, oraz plan dnia.

Z uwagi na brak możliwości zaplanowania co do godziny i minuty czasu przejazdów, plan nie zawiera, w niektórych przypadkach, godzin w których będą realizowane poszczególne punkty.
(podane czasy orientacyjne, mogą wystąpić przesunięcia).

Dzień 1. 18 lipiec 2010r.
Plan dnia:
17:00 przybywanie uczestników i rejestracja organizacja noclegów.
19:00 powitalne ognisko, pieczenie kiełbasek(kolacja)
20:00 pierwsze rozważanie listu świętego Jakuba rozdał pierwszy.
21:00 rozmowy przy ognisku, omawianie planów rajdu.
22:00 czas na toaletę.
23:00 cisza nocna

Dzień 2. 19. lipiec 2010r.
Plan dnia:
7:00 pobudka
8:00 śniadanie
8:30 rozważanie listu świętego Jakuba, rozdział drugi.
9:30 wyjazd.
20:00 kolacja.
21:00 rozważanie listu świętego Jakuba, rozdział drugi.
22:00 czas na toaletę.
23:00 cisza nocna.
Trasa I.
Wyjazd z gospodarstwa „Jegliniec” drogą gruntową w kierunku zachodnim, po około 2,5 km dojeżdżamy do drogi asfaltowej i skręcamy w lewo, na południe, po około 3 km dojeżdżamy ulicą Świderską do ulicy Obwodowej, jesteśmy w miejscowości Giżycko. Przejeżdżamy skrzyżowanie z ulicą Obwodową i jedziemy ul. Nowowiejską do skrzyżowania z ul. Krótką, w którą skręcamy a następnie w lewo w ul. Sikorskiego, następnie w ul. Trzeciego Maja i dojeżdżamy wzdłuż kanału Łuczańskiego do ul. Olsztyńskiej w bezpośrednie miejsce przy moście obrotowym.
I. Pierwszy punkt zwiedzania:
Most Obrotowy.
Planowy postój w celu obserwacji otwierania/zamykania mostu.
Godziny otwarcia mostu dla żeglugi w sezonie od 1 VI do 15 IX :
8:10 – 8:30: 10:35 – 11:00: 12:30 – 13:00: 13:45 – 14:45: 15:50 – 17:20
18:30 - 19:00
Przejezdny dla ruchu kołowego:
08.35 - 10.30 : 11.05 – 12.25: 13.05 – 13.40: 14.50 – 15.45: 17.25 – 18.25: 19.05 - 08.05

Przejeżdżamy mostem na drugą stronę Kanału Łuczańskiego i ul. Olsztyńską a dalej Turystyczną dojeżdżamy do Twierdzy Boyen.

II. Drugi punkt zwiedzania:
Zwiedzanie Twierdzy:

Z Twierdzy Boyen ulicami Turystyczną, Olsztyńską, św. Brunona a następnie ścieżką wzdłuż torów kolejowych dojeżdżamy do mostu kolejowego, przeprowadzamy rowery przez most i schodzimy na dół do ul. Nadbrzeżnej. Od ul. Nadbrzeżnej jedziemy ul. Kolejową do ul. Dąbrowskiego, w którą skręcamy. Dojeżdżamy do ul Warszawskiej, skręcamy w prawo i po około 100m zjeżdżamy na lewą stronę w kierunku parku. Przejeżdżamy przez park w kierunku ul. Traugutta i dojeżdżamy nią do(...) na obiad.
Planowy postój na obiad.

Przechodzimy chodnikiem wzdłuż ul. Traugutta i skręcamy między budynkami w kierunku ul. Mickiewicza. Przejeżdżamy około 50 metrów ul. Mickiewicza i skręcamy w drogę osiedlową w lewo, dojeżdżamy do ul. Warszawskiej, przechodzimy na drugą stronę pod Kościół Ewangelicki.

III. Trzeci punkt zwiedzania:
Zwiedzanie kościoła ewangelickiego.

Spod kościoła ewangelickiego, ścieżką rowerową wzdłuż ul. Warszawskiej
do skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte i Wodociągową, gdzie ścieżka rowerowa się kończy, dalej ul. Warszawską a następnie Suwalską do ul. Przemysłowej. Ul. Przemysłową dojeżdżamy do Alei Lipowej.

IV. Czwarty punkt zwiedzania.
Zwiedzanie Leśnej ścieżki Przyrodniczo-edukacyjnej „Las miejski”.
Zaczynamy zwiedzanie Leśnej ścieżki Przyrodniczo-edukacyjnej „Las miejski”. Zwiedzanie kontynuujemy według oznakowań.(ewentualnie według załącznika z mapą). Zwiedzanie kończymy w tym samym miejscu w którym je rozpoczęliśmy.
Od Alei Lipowej ruszamy ul. przemysłową około 100m. W kierunku ul. Królowej Jadwigi, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do ul. Jagiełły, w którą skręcamy w prawo a następnie w lewo w ul. Wodociągową. Dojeżdżamy do ul. Warszawskiej skręcamy w prawo i po ok. 20 m. skręcamy na parking przy „Wierzy ciśnień”

V. Piąty punkt zwiedzania.
Punkt widokowy „Wieża ciśnień”.
Godziny otwarcia: lipiec i sierpień 10:00-22:00
Spod „Wierzy Ciśnień” przechodzimy ul. Warszawską i jedziemy ścieżką rowerową do ul. Dąbrowskiego, zjeżdżamy ze ścieżki rowerowej włączamy się do ruchu na ul. Dąbrowskiego i jedziemy do ul. Kolejowej, skręcamy w prawo. Po dojechaniu do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia skręcamy w lewo do przejścia przez tory kolejowe, przeprowadzamy rowery po czym jedziemy w kierunku Portu Żeglugi Śródlądowej gdzie zaczyna się Giżyckie molo.
VI. Szósty punkt zwiedzania.
Punkt widokowy: Giżyckie molo.
Przeprowadzamy rowery przejściem przez tory kolejowe, wsiadamy na rowery ruszając w lewo ul. Kolejową około 100. i skręcamy w prawo w ul. Unii Europejskiej, dojeżdżamy do pl. Grunwaldzkiego, objeżdżamy go i skręcamy w prawo w ul. 1go Maja. Jedziemy w kierunku północnym przez rondo skręcamy w ul. Węgorzewską po około 4km dojeżdżamy do kresu dzisiejszej wyprawy, „Jegliniec”.
Koniec trasy.
Dzień 3. 20. lipiec 2010r.
Plan dnia:
7:00 pobudka
8:00 śniadanie
8:30 rozważanie listu świętego Jakuba, rozdział drugi.
9:30 wyjazd.
19:00 kolacja i organizacja noclegu.
21:00 rozważanie listu świętego Jakuba, rozdział drugi.
22:00 czas na toaletę.
23:00 cisza nocna.
Trasa II.
Wyjazd z gospodarstwa „Jegliniec” polną drogą około 400 metrów w kierunku północnym, następnie około 600m droga gruntową dojeżdżamy do wsi Spytkowo, dalej drogą asfaltową ze Spytkowa przez Pieczonki do Nowe Sołdany, następnie leśnymi duktami, omijając jezioro Kruklin od strony północnej i wzdłuż jeziora Wydmińskiego(od strony północnej) dojeżdżamy do drogi krajowej 655 i skręcamy w lewo w kierunku miejscowości Mazuchówka. Po przejechaniu około 3 km skręcamy, za miejscowością Mazuchówka w prawo, kierujemy się w kierunku wsi Czarnówka, następnie Orzechowo dojeżdżamy od strony północnej do miejscowości Stare Juchy.
Koniec trasy.

Dzień 4. 21. lipiec 2010r.
Plan dnia:
7:00 pobudka
8:00 śniadanie
8:30 rozważanie listu świętego Jakuba, rozdział drugi.
9:30 wyjazd.
19:00 kolacja.
21:00 rozważanie listu świętego Jakuba, rozdział drugi.
22:00 czas na toaletę.
23:00 cisza nocna

Trasa III.
Wyjazd z miejscowości Stare Juchy ulicą Mazurską w kierunku miejscowości Nowe Krzywe, dalej Stare Krzywe do Miejscowości Zelki, następnie drogą krajową 656 w kierunku miejscowości Ranty, dalej przez miejscowości Malinka, Czyprki, Lipowy Dwór do Staświny gdzie po skręcie w drogę krajową 63 jedziemy w kierunku Giżycka około 500m i skręcamy w drogę gruntową, kierujemy się w kierunku północnym. Na wysokości miejscowości Upałty dojeżdżamy do drogi 655, skręcamy w nią w prawo jedziemy około 2 km do miejscowości Upałty, około 20m. Za charakterystycznym ostrym zakrętem skręcamy w drogę asfaltową prowadząca do miejscowości Upałty Małe. Po przejechaniu wsi skręcamy w lewo w kierunku wsi Kożuchy Wielkie w centrum przy pomniku skręcamy ponownie w lewo i jedziemy dalej w kierunku miejscowości Sulimy. Na początku wsi skręcamy w prawo w drogę gruntową i po około 300m dojeżdżamy do drogi asfaltowej, przejeżdżamy około 20m odcinek w prawo i skręcamy w lewo. Jedziemy przez około 1,5 km. Drogą asfaltową, która następnie przechodzi w drogę gruntową. Po około 4 km. nie dojeżdżając do wsi Spytkowo, na wysokości osiedla 6 domków skręcamy w lewo, po około 1 km. Dojeżdżamy do drogi krajowej 63 i skręcamy w nią w lewo. Jedziemy około 250 m. i skręcamy w prawo. Dojechaliśmy do celu: „Jegliniec”!!!
Koniec trasy.

Dzień 5. 22. lipiec 2010r.
Plan dnia:
7:00 pobudka
8:00 śniadanie
8:30 rozważanie listu świętego Jakuba, rozdział drugi.
9:30 wyjazd.
9:45 zwiedzanie „Wioski indiańskiej”
12:00 wyjazd w kierunku m. Kruklanki.
12:45 Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Odkryj z nami tajemnice Kruklanek”
14:00 obiad.
15:00 wyjazd w kierunku m. Wolisko.
Po powrocie kolacja przy ognisku i zakończenie rajdu.

Trasa IV.
Wyjeżdżamy z „Jegliniec” w lewo drogą 63 w kierunku wsi Spytkowo, po ok. 2km. Mijamy wieś i skręcamy w lewo w drogę prowadzącą do wioski indiańskiej, po przejechaniu 200m. Jesteśmy na miejscu.

I. pierwszy punkt zwiedzania
„Wioska Indiańska”.

Wyruszamy. 200m. Do drogi 63 i skręcamy na północ po ok. 2km. Skręcamy na wschód w kierunku m. Kruklanki. Około 4 km. Drogi i jesteśmy w Kruklankach. Na rondzie jedziemy w lewo i ul. 22 Lipca oraz Wczasową dojeżdżamy do budynku GOK gdzie bierze początek Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Odkryj z nami tajemnice Kruklanek”.

II. drugi punkt zwiedzania.
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Odkryj z nami tajemnice Kruklanek”.
Z Kruklanek wyjeżdżamy w kierunku południowo-wschodnim i Obieramy kurs na w. Możdżany i dalej Wolisko „Rezerwat żubrów”.

III. Trzeci punkt zwiedzania.
„Rezerwat żubrów”.

Droga powrotna od rezerwatu wracamy do m. Kruklanki, na rondzie jedziemy w lewo po około 200m. Drogi pod górkę skręcamy w lewo w kierunku w. Pieczonki. Od m. Nowe Sołdany droga jest już nam znajoma, w drugim dniu pokonywaliśmy ją już tyle ze w przeciwnym kierunku. W m. Pieczonki na skrzyżowaniu z krzyżem skręcamy w prawo i przez Zielony Gaj dojeżdżamy do w. Spytkowo. Na skrzyżowaniu z drogą 63 skręcamy w lewo i po ok. 500m. Skręcamy w prawo w drogę dojazdową do „Jegliniec”.

Koniec trasy.
Mirek
Administrator
 
Posty: 19
Dołączył(a): 23 gru 2009, o 20:41

Powrót do Rajd rowerowy "Z Biblią w plecaku"

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość

cron